அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயில்

நாகப்பட்டினம் - 611001

அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயில்

போக்குவரத்து

போக்குவரத்து


சாலை வழியாக

சாலை வழியாக


அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம் நாகப்பட்டினம் பேருந்து நிலையம் ஆகும். இது 450 மீ. தொலைவில் உள்ளது.

தொடர்வண்டி மூலம்

தொடர்வண்டி மூலம்


அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம் நாகப்பட்டினம் ரயில் நிலையம் ஆகும். இது 800 மீ. தொலைவில் உள்ளது.

வான் வழியாக

வான் வழியாக


அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள விமான நிலையம் புதுச்சேரி விமான நிலையம் ஆகும். இது 156 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

கோயில் விவரங்கள்

அருள்மிகு சௌந்தரராஜப்பெருமாள் திருக்கோயில்

நாகப்பட்டினம்

04365 - 221 374

விரைவு இணைப்புகள்

வரலாறு

திருவிழா

பூஜை

Designed by AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,

Designed by

AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,
Top